ESCHERICHIA COLI

– e.coli, patogénne kmene tejto baktérie spôsobujú najmä hnačkové ochorenia či krvácajúce zápaly čriev.

Pre vznik týchto ochorení stačí aj veľmi malá infekčná dávka patogénnych kmeňov ( O – 157:H7 (EHEC) ).

Baktérie e.coli, resp. prevažná väčšina jej kmeňov je inak bežnou súčasťou črevnej flóry ľudí i zvierat. Zachovávajú fyziologické pochody v čreve a len zriedkavo z nich vznikajú ochorenia. Nebezpečnú sú práve patogénne kmene ktoré sa do tela dostanú cez nedostatočnú hygienu rúk i konzumácii kontaminovaných potravín – hovädzieho, ovčieho, kozieho mäsa,  produktov rýchleho občerstvenia (hamburgery, párky). Boli zaznamenané ochorenia po pití surového kravského mlieka či pití kontaminovanej zeleniny, ovocných štiav a  vody. Známy je aj interhumánny prenos (na personál pri ošetrovaní chorých osôb).

Výskyt baktérie je najmä vo vode a pôde. Teplotu 55 °C  prežívajú počas 60 minút. Patogénne kmene prežívajú pomerne dobre pri chladničkových teplotách (3-7 °C) a zmrazené. EHEC sa vyznačujú vysokou acidotoleranciou a termostabilitou.

Preventívne opatrenia

Voči infekciám vyvolaným kmeňmi E. coli je dôležité dodržiavanie základných preventívnych hygienicko–epidemiologických pravidiel, najmä zamedzenie kontaminácie pri spracovaní potravín a hotových produktov.

Táto stránka používa cookies. Prehliadaním tejto stránky akceptujete ich použitie.