KORONAVÍRUSY

– lat. Coronaviridae – čelaď veľkých obalených RNA vírusov

– Existuje viac čeľadí koronavírusov ktoré spôsobujú ochorenie u ľudí aj zvierat s rôznou závažnosťou.

Nepríjemné vírusové ochorenie vyvolávajúce najmä respiračné a hnačkové ochorenia. Postihujú napr. horné dýchacie cesty, priedušnice, priedušky.

Koronavírusy spôsobujú ľudské ochorenia s rôznou závažnosťou. Obvyklé ľudské koronavírusy sú alfakoronarovírusy 229E, NL63 a betakoronarovírusy OC43, HKU1, ktoré vyvolávali nezávažné hnačkové ochorenia alebo respiračné ochorenia s postihnutím horných dýchacích ciest, ako boli známe pred rokom 2002. Tieto vírusy sa obyčajne nedostali do dolných častí dýchacích ciest, ako je tomu pri neskoršie rozpoznaných ochoreniach MERS (Middle East Respiratory Syndrome),  SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) a COVID-19, spôsovené koronavírusom SARS-CoV-2 .

Pri infekcii tradičnými koronavírusmi sa pozorovala ich replikácia na sliznici horných dýchacích ciest, priedušnice a priedušiek. Vírusy SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-2-CoV, ktoré vyvolávajú epidémie závažných respiračných ochorení, poškodzujú bunky alveolov (pľúcnych mechúrikov), spôsobujú zápal pľúc a z  ich sa vírus šíri do lymfatických uzlín a krvnou cestou do ďalších orgánov.

LIEČBA

Účinná antiinfekčná terapia proti väčšine vírusových ochorení nejestvuje, čo platí aj pre liečbu infekcii, spôsobenými koronavírusmi. Je teda možná len symptomatická liečba, účinnosť liečby známymi antivirotikami nie je doložená. V najťažších prípadoch je nevyhnutná intenzívna starostlivosť o pacientov so zlyhaním dýchania pri zápale pľúc. Účinné vakcíny proti koronavírusovým ochoreniam nie sú k dispozícii. Na výskume očkovacích látok a liekov proti vírusu SARS-CoV-2 sa pracuje v niekoľkých krajinách, ich príprava však bude trvať najmenej niekoľko mesiacov. Pokusy s použitím známych antivirotík neboli pri SARS, MERS a COVID-19 príliš úspešné.

Táto stránka používa cookies. Prehliadaním tejto stránky akceptujete ich použitie.